सुलभता

अलिबागमधील जयमाला गार्डन हे मध्यवर्ती स्थित ठिकाण आहे. बसस्थानकापासून पायी 5 मिनिटे अंतरावर असल्याकारणाने आसपासच्या गावांतून येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी जयमाला गार्डन येथे पोहचणे सोयीस्कर आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या महानगरांपासून फक्त ३ तासांच्या अंतरावर असल्याकारणाने देशातील कोणत्याही शहरातून किंवा राज्यातून येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी येथे पोहचणे सोयीस्कर आहे. येत्या वर्षी रो-रो सेवा सुरु झाल्यास मुंबईहून 1 तासात येथे पोहचणे सहज शक्य होईल. यामुळेच तुम्हाला तुमचे समस्त वऱ्हाड सोबत घेऊन येता येईल.वेळापत्रक
मांडव्या

वरून

AJANTA

(approx. 1hr. 20 min.)
 • From Mandwa :- 7.30, 8.15, 10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 15.15, 16.15, 17.15, 17.45, 18.15

 • Fare :- Rs.105/-
 • Tel. :- Gateway: 022-22026364 / 22023585, 022 - 22875473 Alibaug :- 02141-224437, Mandawa :- 02141-237550

APOLLO

(max 1 hour)
 • From Mandwa :- 8.45, 13.45, 18.30

 • Fare :- Rs. 165/- for A/C Upper Deck :- Rs. 150/- Main Deck :- Rs. 125/-
 • Tel. :- Gateway:- 022-22026364 / 22023585, 022 - 22875473 Alibaug:- 02141-224437, Mandawa:- 02141-237550

MALDAR

(max. 1 hour)
 • From Mandwa :- 09.30, 11.45, 14.15, 16.30, 19.00
 • Fare:- Rs. 125/- for main deck, Rs.150/- for upper deck, Rs.165/- for A/C
 • Tel.:- Gateway:- 22829695 / 22823841, Alibaug:- 02141-222797, Mandawa:- 02141-237464

गेटवे ऑफ इंडिया

वरून

AJANTA

(approx. 1hr. 20 min.)
 • From Gateway of India :- 6.15, 7.00, 9.15, 10.00, 11.15, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00
 • Fare :- Rs.105/-
 • Tel. :- Gateway:- 022-22026364 / 22023585, 022 - 22875473 Alibaug:- 02141-224437, Mandawa:- 02141-237550

APOLLO

(max 1 hour)
 • From Gateway of India :- 7.45, 12.45, 17.30

 • Fare:- Rs. 165/- for A/C Upper Deck:- Rs. 150/- Main Deck:- Rs. 125/-
 • Tel. :- Gateway:- 022-22026364 / 22023585, 022 - 22875473 Alibaug:- 02141-224437, Mandawa:- 02141-237550

MALDAR

(max. 1 hour)
 • From Gateway of India :- 8.30, 10.45, 13.15, 15.30, 18.00
 • Fare:- Rs. 125/- for main deck, Rs.150/- for upper deck, Rs.165/- for A/C
 • Tel. :- Gateway: 22829695 / 22823841, Alibaug:- 02141-222797, Mandawa:- 02141-237464